ул. Васил Левски 138
София,
България
23.4172135
42.5872164
UserLikes
Име: НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА КОМ
Адрес: София, ул. Васил Левски 138
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.kom.bg
E-mail: text to image
Отрасъл: Минерална вода
Дейност:

Производство на натурална минерална вода КОМ

Ключови думи: натурална минерална вода ком, минерална вода ком, натурална минерална вода, минерална вода

  Галерия


  НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА КОМ НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА КОМ НАТУРАЛНА МИНЕРАЛНА ВОДА КОМ

  Виж на картата  За нас

  Село Бързия се намира в Северозападна България, област Монтана. Над селото, при цепене на гранит край реката, бликва минерална вода. Преди провеждането на хидрогеоложки проучвания и сондиране в находището е имало няколко студени минерални извори с температура на водата 13º С и с незначителен дебит - 0,01 до 0,02 л./сек. Минералната вода е извирала от пукнатини в палеозойския гранит. Имала е високо р Н > 9, мирис на сероводород и съдържание на микрокомпоненти, характерни за азотните терми - F , Ge , Ga и други
  След прокарването на сондаж № 1 хг естествените минерални извори пресъхват.
  През 1966 год. ПИВС Водпроект провежда хидрогеоложко проучване в дренажната зона на находището като прокарва сондаж № 1 на кота терен +504,46 с дълбочина 425 m. Сондаж № 1 и санитарно-охранителната му зона се намират в парцел I - ви в кв. 48 по плана на с. Бързия. Имотът е публична собственост на община Берковица.
  Общият годишен експлоатационен ресурс е определен в обем 21 600 m³ минерална вода, при средноденонощен експлоатационен дебит от 1 л/сек. и върхов експлоатационен дебит 2,5 л/сек. за 250 дни годишно, но не по-малко от 12 000 m³ минерална вода.
  Водата от извора се подлага на обработка с обогатен е озон въздух с цел отстраняване на сероводорода, съдържащ се в необработената вода. Подаването на озон е в такова количество, че остатъчния озон в готовата продукция да е с максимално съдържание 50 мг/л. След озониране, водата се подава към пълначно-затварачния блок, където се подават предварително издутите бутилки и капачките.Бутилките достигат до моноблока чрез въздушен транспортьор. След като се напълнят и затворят, чрез лентов транспортьор се подават към машина за поставяне на етикети и към машина за опаковане в стекове. Така получените стекове се подреждат на палети и се увиват в стреч фолио- за бутилките. Между отделните редове се поставят картонени прегради.
  Готовата продукция се съхранява на склад най-малко три дни до приключване на всички лабораторни анализи, гарантиращи годноста на продукта. Готовата и проверена вече продукция се експедира към дистрибуторите, придружена със сертификат за съответствие.   
  Открийте ни в Google+